congresos_estudiosXermolos organiza diversas actividades adicadas á xente e á cultura do noso pais, entre as que destacan os Encontros na Terra Cha, e outras conferencias e estudios presentados nos locais da asociación.

Estamos preparando o 2º Congreso da Cultura da Terra Chá adicado á historia da comarca, en colaboración coa Fundación Manuel María, que naceu dentro de Xermolos para proxectar as súas actividades en toda a comarca.

Imos publicar as conferencias do 1º Congreso, adicado á paisaxe, celebrado o mes de novembro de 2001.

Gústanos estar en contacto coa actualidade e aprender dela. Sacámoslle o xugo a tódolos puntos dunha nova. Despois estudiámolos nunha xuntanza ou conferencia e sacamos conclusións entre tódolos asistentes. Facendo isto, todos aprendemos un pouco máis do que acontece ó noso redor.